AFA Helsingborg: Solidaritet är vårt vapen mot repression!

Det senaste året har staten slagit hårt mot den antifascistiska miljön. Domarna efter Limhamn och Kungsträdgården har syftat till att kriminalisera och isolera den antifascistiska rörelsen.

Mot detta sätter vi den gränslösa sHBGolidariteten och en vägran att dela upp antifascister i goda eller onda. Vi är alla antifascister oavsett vilken praktik vi driver. Endast en mångfald av taktiker kan slå undan benen på fascismen. Alla behövs, oavsett om de spelar saxofon mot rasister, sittblockerar eller bryter genom polisens avspärrningar för att stoppa fascisterna på gatan. Därför har vi valt stötta de dömda antifascisterna efter Limhamn och Kungsträdgården.

Vi kan inte sitta av deras straff men vi kan betala deras böter och rättegångskostnader. Den femte december arrangerade vi därför en stödfest tillsammans med AFA Malmö och AFA Köpenhamn där hundratals antifascister stöttade upp. Tillsammans drog vi in mer än 30 000 kronor till de dömda.

Vi vill påminna att det är många antifascister som nu avtjänar fängelsestraff där solidariteten och att stödet utanför murarna är det som gör att vi orkar fortsätta kämpa. Så glöm inte dem innanför murarna! Skicka brev och kärlek till dem.

En rörelse som inte stödjer sina fångar är en skenrörelse – Stöd alla antifascistiska fångar!

Antifascistisk Aktion Helsingborg