AFA Stockholm: Vi svarar på kritik angående insamlingen

Nyligen dömdes en antifascist för misshandel i samband med kravallerna mot nazistiska Svenskarnas Parti i Kungsträdgården den 30 augusti 2014. Misshandeln av en civilperson har mött kritik som vi nu väljer att kommentera offentligt. Viktigt att nämna i sammanhanget är att domen ännu inte vunnit laga kraft eftersom ärendet är överklagat till hovrätten och personen i fråga förnekar brottet.

Av 15 åtalade antifascister dömdes 13 till fängelse i tingsrätten, främst för våldsamt upplopp. Den sammanlagda summan för skadestånd och rättegångskostnader hamnade på drygt 350.000 kr vilket initiativet ”Fria Kungsan 15” nu försöker samla in. En av de antifascister som dömdes fick också en dom mot sig för misshandel, sedan han påstås slagit en civilperson med ett knytnävsslag i ansiktet. Detta har väckt en del kritik i efterhand, vilket framkommit i samband med den pågående insamlingen.

Det var i samband med att polisen genomförde en så kallad “splittring” in i folksamlingen i Kungsträdgården med hjälp av batongslag och pepparspray som oroligheterna började. Åklagaren betecknar det som våldsamt upplopp eftersom vissa aktivister stod kvar och slog tillbaka mot polisen. I det skedet började en civilperson att hetsa och skrika förolämpningar, inte mot de attackerande poliserna utan mot de aktivister som blev attackerade. Den personen fick då ett knytnävsslag i ansiktet av en antifascist.

Man kan tycka att det var onödigt att måtta ett slag mot en upprörd civilperson, en sån kritik har vi förståelse för och kan till viss del hålla med. Samtidigt är vi alla medvetna om att det var en stressad situation där misstag lätt kan begås, att en person i det läget valde att angripa en grupp antifascister verbalt var heller inte särskilt klokt. Solidaritetsarbetet är oerhört viktigt, varje krona gör konkret skillnad, men vi är inte beredda att ”exkludera” vår kamrat från insamlingen för att på så vis eventuellt få in pengar aningen enklare eller snabbare. I det här fallet står vi bakom vår kamrat, även om denne begått ett misstag.

Vidare värjer vi oss mot den kritik som civilpersonen uttalat i efterhand, att de militanta antifascisterna ”förstörde” motdemonstrationen. Att allt motstånd mot den fascistiska rörelsen ska ske utifrån principen om icke-våld är en liberal önskedröm som tyvärr fungerar dåligt i praktiken. Gång på gång har erfarenheter istället visat att det är det breda motståndet – där stora folkliga protester och militanta aktioner samverkar för att försvaga fascisternas rörelse – som ger tveklöst bäst resultat. Idag är det tvåårsdagen av händelserna i Kärrtorp, där nazister attackerade en fredlig manifestation. Dessa möttes av militant antifascism som sen följdes upp av ett folkligt motstånd som drev nazisterna till skogs. Historien är full av liknande erfarenheter så den liberala kritiken faller platt.

Tack alla som bidragit och ni som fortsätter att bidra solidariskt i stort eller smått. Insamlingen fortsätter tills målet är uppnått. Tillsammans avväpnar vi repressionen! Fria Kungsan 15!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm