Attack mot romer

Våldsbrott och trakasserier riktade mot romer är sannerligen inget nytt fenomen, att även rättsväsendet verkar dela förövarnas syn på dem drabbade underlättar inte romernas situation. 2014 var ett år kantat av mordbränder och öppna fientligheter mot denna minoritet, även i valrörelsen riktades politiska kampanjer mot dem.

Natten den 30 September 2014 cirkulerade en bil runt det läger där vissa av Skaras romer bosatt sig, i bilen befann sig Leopold Kvistberg Davidsson och dennes minderårige kamrat P. Källblad. Denna natt hade man också tagit med sig ett luftgevär. Gemensamt bestämde sig Leopold och Källblad för att sätta skräck i dem på platsen bosatta, geväret riktas snart mot tälten varpå männen turas om att avlossa skott. Det uppstod snart panik i lägret, vilket låg helt i linje med männens motiv, terrorn upphörde inte utan fortlöpte varv efter varv runt dem skyddslösa på platsen. Ingen hänsyn togs till varken barn eller äldre. Resultatet blev att en äldre kvinna träffades av skott i pannan och vad psykisk påfrestning beträffar kan vi bara spekulera.

l

Leopold Kvistberg Davidsson (19950907-6551)

Den här typen av rasistiskt motiverade brott är en del av en generell trend och i den meningen inget avvikande. Aversionen mot romer organiseras informellt av rasistiska partier och den fascistiskt orienterade delen av internet, detta tar sig uttryck i fysiska attacker likt ovannämnda. Vi ser det här sambandet och inser därför vikten av att attackera all fascistiskt verksamhet, fysisk som digital.

Vi i Antifascistisk Aktion Väst har valt att inte skriva ut hela P. Källblads namn p.g.a. personens låga ålder.

Ditt ljus i fascistmörkret //Antifascistisk Aktion Väst