AFA Stockholm: Free Jock Palfreeman!

10730968_10201816921624743_310926390_o

Under torsdagen samlades AFA Stockholm för en aktion utanför Bulgariens ambassad. Vi markerade vår solidaritet med Jock Palfreeman och visade avsky mot den bulgariska statens övergrepp i hans rättsfall. Vi kommer aldrig att hålla tyst så länge människor hålls fängslade för att de skyddat utsatta människor och stått upp mot fascisternas våld. Jock bör inte bara släppas fri, han bör få en offentlig ursäkt från den bulgariska staten och kompenseras för den tid han hållits frihetsberövad trots att han inte gjort något brottsligt.

Den 28 december 2007 blev Australiensaren Jock Palfreeman, då 21 år gammal, vittne till hur en stor grupp män jagade två romska pojkar på en gata i Bulgariens huvudstad Sofia. Jock sprang omedelbart till pojkarnas undsättning varpå gänget med drygt 15 män, enligt uppgift fascister och huliganer, istället riktar sitt våld mot Jock. Han attackeras bland annat med stora betongklumpar som kastas på honom och värjer sig efter bästa förmåga. När Jock omringas av männen drar han fram en kniv som han viftar omkring sig för att få gruppen att avbryta misshandeln. De berusade männen fortsätter att ge sig på Jock i samlad grupp, varpå han använder sin kniv för att freda sig. Två av männen skadas i tumultet varav den ena så illa att han omkommer av ett stick i sidan av bröstkorgen.

Vad som händer sedan är inget annat än ett rättsövergrepp och en politisk skandal. Polisutredningen är fullständigt undermålig, de underlåter bland annat att höra vittnen, visitera männen i den attackerande gruppen och undersöka brottsplatsen. Material från övervakningskameror på platsen som skulle kunnat styrka Jocks version av händelserna försvinner spårlöst och utredarna åsidosätter konsekvent all bevisning som skulle fria Jock. Samma typ av rättslöshet fortsätter i den högre domstol (motsvarande Svea hovrätt) dit ärendet överklagas av Jock sedan den första domstolen dömt honom till 20 års fängelse för ”mord kopplat till huliganism”. I fängelset har Jock börjat arbeta aktivt med fångkamp, vilket han vid upprepade tillfällen misshandlats för av fängelsets vakter.

http://youtu.be/1wJ8N1wovQg

Jock är inte skyldig, vare sig till mord eller till något annat brott i juridisk mening. Med risk för sitt eget liv försökte han avbryta en attack mot två romska pojkar, han attackerades då själv och i ett försök att freda sig skadade Jock två av angriparna med sin kniv. Han hade inget intresse av att döda någon, men i tumultet som uppstår tar kniven så illa att en av angriparna omkommer. Att Jock trots situationens faktiska omständigheter, den fullständigt katastrofala polisutredningen och rättegångens många brister döms för mord är inget annat än en politisk och juridisk skandal. Rasismen inom poliskåren och åklagarämbetet i Sofia gjorde att rättegången aldrig blev mer än ett skådespel där rättssäkerheten var satt ur spel och utkomsten var förutbestämd.

Att han ska sitta fängslad i 20 år för att ha försökt rädda människoliv är helt oacceptabelt!

Free Jock! Free Joel! Antifascism är självförsvar!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm