AFA Stockholm: Hej Svenskarnas Parti, känner ni historiens vingslag?

nyyyyyyybam

Ni Fascister i Svenskarnas Parti (SvP) kraftsamlar inför lördagens avslutande del av er så kallade valturné, enligt er egen ansökan om demonstrationstillstånd så förväntar ni själva att ni blir uppemot 300 personer. Samtidigt har 11 700 personer hittills deklarerat sin medverkan i de protester som arrangeras mot er nazimarsch. Att ni ”övermänniskor” i SvP är medvetna om ert eget underläge är helt uppenbart, marschvägen är annars en svårmotiverad liten promenad längs Strömkajen som inte kan ses som annat än en taktisk reträtt.

Ni fascister vurmar ofta för olika historiska händelser, Karl XII är en sådan symbol för Sveriges ”fornstora dar” vars staty under 90-talet var en populär samlingsplats för er rörelses manifestationer. Men ni fascister är också väldigt selektiva när det gäller att minnas er historia, de flesta av er i SvP förnekar förintelsen medan Sverigedemokraterna inte ens minns hur det egna partiet såg ut och resonerade för knappt två decennier sedan. Ni minns inte heller hur fascismen gång på gång har besegrats av människor som kämpat för frihet, jämlikhet och solidaritet och hur fascister som agerat kallblodiga bödlar sedan har dömts och själva straffats med döden.

Efter andra världskrigets slut avrättades åtskilliga nazister genom hängning för att sända en tydlig signal till eftervärlden om att fascismen aldrig skulle ges utrymme att återuppstå så att historien aldrig någonsin skulle behöva upprepas. Detta är något som vi alla, men särskilt ni som nu försöker blåsa liv i det fascistiska liket, behöver bli påminda om.

Därför hängde vi en symbolisk nasse i er favoritstaty. Nästa gång ni tittar upp mot Karl XII:s fula tryne med beundran, känn då historiens vingslag även från tiden då era andra förebilder hängde och dinglade i snaror.

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm