Inga nazister på Gävles gator!

Extremhögern vinner mark i Europa, och Sverige är inget undantag. De nazistiska grupperingar som rotat sig här blir alltmer organiserade och uppvisar en aktivitetsgrad vars motsvarighet vi inte sett sedan andra världskriget.

Som ett exempel på detta sammanstrålade i Gävle den 16:e augusti Svenska motståndsrörelsens militanta radikaler med representanter för den parlamentariska extremhögern, Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti.

Detta om något är en varningsklocka. Tendenser till ett offentligt samarbete mellan de nazistiska organisationerna inom och utom parlamentet är ett tydligt tecken på att extremhögern börjat samordna sig i riktning mot gemensamma målsättningar, och att den räknar med ett bredare folkligt stöd än tidigare.

Vi står alltså inför ett alltmer växande problem, och givet tillståndet i Europa och världen i stort har ett aktivt motstånd mot extremhögerns frammarsch inte varit mer angeläget sedan 1930-talet.

Den 29:e augusti planerar det nationalsocialistiska Svenskarnas parti ett torgmöte i Gävle som en del i sin valturné inför höstens parlamentariska spektakel, den första uttryckligen nazistiska organisation som vunnit mandat i ett svenskt beslutsfattande organ sedan 1940-talet. SvP:s medlemmar har även gjort sig kända för nazistattacken i Malmö på Internationella kvinnodagen där ett flertal feminister blev svårt skadade.

Vi hoppas därför att folket solidariskt sluter upp den 29:e och tar ställning mot den växande extremhögerns hatpropaganda.

/ Antifascistisk aktion Gävle