Protestaktion utanför Israeliska ambassaden

Ännu en gång har den israeliska staten inlett en omfattande militär attack mot civilbefolkningen i Gaza, under förespeglingen att det skulle röra sig om ett offensivt självförsvar i form av blodshämnd för de tre israeliska medborgare som kidnappats och hittats mördade på palestinsk mark. De senaste dagarna har över tvåhundra palestinier dödats och 1500 skadats av israelisk militär, majoriteten av dessa är kvinnor och barn uppger palestinska myndigheter. En person har dött på den israeliska sidan.

 
Samtidigt har ockuperade områden beskjutits av hemgjorda palestinska Qassam-raketer, vilket tveklöst innebär en psykologisk stress för Israelerna i de berörda områdena men knappast kan jämföras med det helvete som Gazaborna nu tvingas genomleva. De palestinska byggnader som beskjuts med robotar av den israeliska militären är främst civila bostadshus, hem för palestinska politiker och deras familjer, därav de många civila dödsoffren. Röster höjs nu över hela världen, dels för ett omedelbart och villkorslöst stopp för Israels folkrättsvidriga massaker i Gaza och dels för en fortsatt bojkott av Israeliska företag.

freeq

AFA Stockholm genomförde under torsdagen en aktion utanför den Israeliska ambassaden för att markera vårt motstånd mot Israels aggressiva ockupation, apartheidpolitik och militära övergrepp samt visa vår solidaritet med den palestinska befolkningen.

 

Vi är en del av en internationell antifascistisk rörelse som utgår ifrån socialistiska principer, att vår solidaritet riktas till den palestinska befolkningen i allmänhet och till våra kämpande kamrater i PFLP och andra socialistiska organisationer i Palestina är en självklarhet.

 

Vi är dock medvetna om att det i den rörelse som vi tillhör finns vissa grupper och individer som istället väljer att ställa sig bakom det sionistiska projektet, då ofta med motiveringen att det ofattbara lidande som det judiska folket fick utstå under förintelsen på något sätt skulle kunna ge legitimitet åt den israeliska staten och dess fascistiska behandling av det palestinska folket.

 
VI vill härmed kasta ljus på det faktum att ett uppriktigt engagemang mot fascism aldrig kan vara förenligt med att stödja stater som i praktiken bedriver en fascistisk politik.

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

twitter.com/afasthlm