AFA lanserar nyhetsportal

Nätverket Antifascistisk Aktion Sverige lanserar nyhetsportal. AFA är ett nätverk av autonoma lokalgrupper runt om i landet som organiserat sig för att aktivt bekämpa kapitalismen såväl som den rasism, sexism och homofobi som nu ges näring av kapitalismens skadeverkningar i samhället. Samtliga grupper i nätverket är fristående och det gör att det finns ett visst utrymme för skillnader mellan hur olika grupper resonerar och agerar. Precis som det mellan olika aktivister finns skillnader i ens syn på vilka frågor som man anser bör prioriteras finns liknande skillnader mellan de olika AFA-grupperna.

Lokalgrupperna är självbestämmande över sin egen verksamhet med direktdemokratiska beslut, utan någon formell ledare eller hierarkisk beslutsordning. Denna struktur är den mest demokratiska, avsaknaden av centralt styre gör dock att det ibland kan vara svårt att få löpande information om vad andra AFA-grupper runt om i landet arbetar med för tillfället. Därför lanserar vi nu en gemensam portal för samtliga lokalgrupper som är anslutna till AFA-nätverket, vilket gör att det blir lättare att nå ut med aktuell information till andra antifascister, samt möjliggör en smidigare kanal för spridning av information till både allmänheten och media.

Nu bygger vi en antifascistisk motståndsrörelse! Framtiden är vår!

/ Antifascistisk Aktion