Markering mot Göran Lindbergs frigivning

10008391_268379779991580_128948000_n-637x477

Den 25 januari i år släpptes Göran Lindberg fri efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff tillsammans med andra pedofiler och våldtäktsmän på anstalten Saltvik i Härnösand.

De brott som Göran Lindberg har begått parallellt med sin långa karriär inom polismyndigheten är sadistiska sexualbrott, vid gripandet på en bensinmack i Falun var han på väg att träffa en 14-årig flicka som han fått kontakt med på en chattlinje. Den då 63-årige Lindberg dömdes bland annat för våldtäkter mot en 17-årig flicka som anmält honom för första gången redan som 14-åring, utan resultat. Den 25 januari i år släpptes Göran Lindberg fri.

– Rektor för polishögskolan 1989 – 1997
– Länspolismästare i Uppsala 1997 – 2006
– Utsedd till Framtidens Man av Uppsala kommun 2002
– Utredare vid Rikspolisstyrelsen med inriktning på jämställdhet och etik 2006 – 2010
– Sakkunnig åt Jämställdhetsombudsmannen samt föreläsare i Jämställdhetsfrågor fram till 2010
– Dömd av hovrätten till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst 2010

Utöver sina uppdrag och utmärkelser har Göran Lindberg talat om jämställdhet inför FN och varit en av Sveriges mest anlitade föreläsare i jämställdhetsfrågor, knuten till fyra av landets största förmedlingar av föreläsare. Han har bland annat förkunnat att: ”Jämställdhet är ett effektivt vapen för att minska våldet i samhället. När kvinnor och män möts på lika villkor visar båda könen upp
sina bästa sidor.” (Dagens Industri 10/2-2009). Att fängelsestraffet omvandlas till en villkorlig dom trots att Kriminalvårdens psykiatriska utredning under våren 2013 bedömt att ”hans begränsade mottaglighet i behandling inte varit lyckad samt att risken för återfall i sexuellt våld inom en överskådlig framtid är klart förhöjd” har fått många att reagera och protestera mot frigivningen.

Lindberg är inte något enskilt rötägg. I egenskap av att ha tjänstgjort som polis och dessutom chef under stora delar av sitt yrkesliv har Lindberg åtnjutit en lång rad privilegier. Utöver detta är han också man. Det är mot bakgrund av hans upphöjda maktposition Lindbergs sadistiska sexualbrott måste betraktas, han har dessutom ingått i ett nätverk tillsammans med flera andra män som i grupp har träffats för att utnyttja och våldta unga kvinnor. Lindberg åkte fast, men de andra kan fortsätta.

AFA Stockholm vill härmed markera mot Lindbergs frigivning, men också mot de strukturer som gjort Lindbergs makabra dubbelliv möjligt. Vi kämpar kontinuerligt mot de patriarkala strukturer som inte enbart är isolerade till polismyndigheten och rättsväsendet utan som genomsyrar samhället i stort. Detta arbete bedriver vi kompromisslöst både utåtriktat i olika former och internt i och med att vi fortlöpande medvetandegör oss själva för att motverka risken att vi omedvetet antingen utnyttjar eller utnyttjas av dessa maktstrukturer.

Idag, på den Internationella Kvinnodagen, valde vi att synliggöra samhällets strukturella orättvisor genom att lyfta fram Göran Lindberg som ett exempel.

 

/Antifascistisk aktion Stockholm
twitter.com/afasthlm