Solidaritet med de hotade kommunisterna i Karlstad

Hakkors inristade i dörren, systematiska trakasserier med nazistisk propaganda och skarp ammunition i brevinkastet tillsammans med explicita dödshot.

De hotade kommunisterna i Karlstad är inte ensamma om att utsättas för nazisternas försök att skrämma vänsteraktiva till tystnad. Hoten om och det nazistiska våldet ökar i frekvens både lokalt och nationellt när extremhögern flyttar fram sina positioner. Attacken mot demonstrationen i Kärrtorp, hakkorsen som målats på moskéer och politiska lokaler i Stockholm samt hoten mot kommunisterna i Karlstad är inte isolerade händelser. De kan snarare bäst förstås som delar i en pågående offensiv, där extremhögern i Sverige försöker rida på den internationella flodvåg av hatbrott som sköljer över Europa och drabbar alla som inte passar in i fascisternas snäva världsbild.

Denna flodvåg är som bekant ett resultat av kriskapitalismens katastrofala fördelningspolitik, som genom kraftigt ökade klyftor skapar förutsättningar för den moderna fascismens framfart. Det är kapitalismens skadeverkningar som ger fascisterna momentum. De som först drabbas är politiskt vänsteraktiva, homosexuella och invandrare, men som vi alla vet så stannar inte fascisterna upp förrän alla som står i vägen för deras auktoritära ideologi har rensats bort. Just därför är det av yttersta vikt att alla vi som hotas av deras framfart står oss upp som ett enat kollektiv och tillsammans slår tillbaka. Fascismen kan bara bekämpas av en bred och kämpande arbetarrörelse, därför sänder vi i AFA Stockholm solidariska hälsningar till kommunisterna i Karlstad.

Antifascism är självförsvar – Solidaritet är vårt vapen!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm/

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/fick-pistolkula-i-brevladan