AFA Stockholms nyårskaramell

Nyligen så konfronterades Magnus Söderman och två av hans kamrater i Svenska motståndsrörelsen vid Medborgarplatsen i Stockholm. Konfrontationen var lyckad, Söderman åkte i backen och deras bilar slogs sönder. En av bilarna var en mindre lastbil. Bara nu någon månad senare, i slutet av december så kom vi över ny information om lastbilen. Vi fick reda på att den återigen var i bruk och även var den stod parkerad. Vi tog vara på informationen och agerade direkt. Den här gången hade vi mer tid på oss så vi valde att bränna ner skiten.

SMR vill gärna profilera sig som ett militant nationellt alternativ. Det har pratats om skjutvapen hit och viftats med kniv dit. AFA Stockholm låter sig inte skrämmas. Vi tar fighten där vi anser att den gör som mest skada, natt eller dag, på gatan eller i hemmet, vi dyker upp där du minst eller mest anar det. Historiskt sett har det visat sig att vi socialister inte skyr att använda några som helst medel i kampen mot det fascistiska hotet. Vi har alltid varit beredda att ta upp våra vapen för att försvara vår klass och dess intressen. Vi kommer aldrig att stå tysta och se på medan fascisterna tar sig friheter på våra gator utan kommer alltid att agera och slå tillbaka!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm/